รีวิวนักเรียน

รีวิวของผู้เรียน

นักเรียนมาเรียนครั้งแรก เพื่อขายอาหารตามสั่ง

สรุปผลหลังการเรียนว่า "เร็ว ง่าย อร่อย"

นักเรียนมาเรียนเพิ่มครั้งที่ 2
เมนูพิเศษที่เลือกเอง

นักเรียนมาเรียนเพื่อเปิดร้านอาหาร

นักเรียนมาเรียนเพื่อเปิดร้านอาหาร

นักเรียนจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เรียนจบเปิดร้านที่ต่างประเทศ
สัมภาษณ์ตอนมาเรียน ครั้งที่ 2 และจะมาเรียนครั้งที่ 3 ในเดือนกรกฏาคม 2561

นักเรียนจากลอนดอน เรียนจบเปิดร้านที่ ประเทศอังกฤษ

นักเรียนบอกว่าอาหารอร่อยกว่าร้านเจ้าประจำที่ชอบกิน

นักเรียนจากประเทศฝรั่งเศส มาเรียนเพื่อไปเปิดร้านอาหาร

นักเรียนมาเรียนเพื่อเปิดร้านอาหาร

นักเรียนมาเรียนครั้งที่ 2 เรียนคอร์สผัดไทย เพื่อขยายร้านและเมนู

หลังจากเคยเรียนคอร์สเปิดร้านไปแล้ว

นักเรียนเปิดร้านอาหารอยู่แล้ว มาเรียนเพื่อพัฒนาร้าน

ติดต่อเรา